Ny medlemmar

Föreningen välkomnar nya intresserade medlemmar.

Medlemsavgifter: 50 kronor/medlem.

Medlemsavgiftenbetalar du genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens bankgiro 5811-4851. Det går givetvis utmärkt att betala via Internet också

Jätteviktigt! Skriv namn och adress oavsett vilket betalningssätt du använder.

Om du har frågor som gäller medlemskap och medlemsavgift, ring Magnus på  070-2662960 eller
e-post: magnus@tjengdarve.se

Tänk på Hembygdsföreningen!

Innan du kastar gamla saker och handlingar, kontakta oss!
För att vi ska kunna överföra bygdens historia till morgondagens hemsebor, behöver vi din hjälp!!

Det är viktigt att du hjälper oss i detta arbete.

Endast för Webmaster!