Efterlysning

Har Du gamla fotografier, dokument, handlingar etc, som Du tror kan vara av intresse för föreningen och för framtiden?
Kontakta någon i styrelsen!

Eller har Du gamla husgeråd, redskap eller maskiner som Du tycker bör bevaras till eftervärlden, i stället för att de skall kastas bort?
Lämna dem till hembygdsföreningen

Kanske Du har något spännande att berätta.

Hemse Hembygdsförening

Hemsideadress: www.hemsehembygdsforening.se


Ordförande: Sune Johansson
Tel: 0498-48 09 42
Mobil: 0737 84 93 03
Stabbgårdsgatan 15
623 50 Hemse
Mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen


Sekreterare: Lotta Edlund
Tel: 0498-48 30 76
Mobil:
Hemse Gannarve 920
623 50 Hemse


Kassör: Magnus Sundblad
Hemse Tjängdarve 323
62350 Hemse
Tel; 0498/484494
Mobil; 070-2662960

Föreningens Bankgiro: 5811-4851

 
Ny medlemmar

Föreningen välkomnar nya intresserade medlemmar.

Medlemsavgifter: 50 kronor/medlem.

Medlemsavgiftenbetalar du genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens bankgiro 5811-4851. Det går givetvis utmärkt att betala via Internet också

Jätteviktigt! Skriv namn och adress oavsett vilket betalningssätt du använder.

Om du har frågor som gäller medlemskap och medlemsavgift, ring Magnus på  070-2662960 eller
e-post: magnus@tjengdarve.se

Tänk på Hembygdsföreningen!

Innan du kastar gamla saker och handlingar, kontakta oss!
För att vi ska kunna överföra bygdens historia till morgondagens hemsebor, behöver vi din hjälp!!

Det är viktigt att du hjälper oss i detta arbete.

Endast för Webmaster!